Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Borang Arkib

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
Borang Arkib Muat Turun
1. Borang Pemisahan Rekod 
2. Borang Pelupusan Rekod Homogeneous (Pindaan 1-2005)
 3. Borang Pemindahan Rekod
 4. Borang Permohonan Rujukan Bahan
 5. Borang Kebenaran Pinjaman Bahan
 6. Borang Daftar Simpanan Rekod (Pelajar)
 7. Borang Daftar Simpanan Rekod (Staf)
 8. Perakuan Untuk Ditandatangani Oleh Pegawai Awam Berkaitan Dengan Akta Rahsia Rasmi 1972 (Akta 88) (Lampiran C)
 9. Perakuan Untuk Ditandatangani Oleh Pegawai Awam Apabila Meninggalkan Perkhidmatan Kerajaan Berkaitan Akta Rahsia Rasmi 1972 (Akta 88) (Lampiran D)
10. Borang Penilaian Rekod
11. Borang Penilaian Semula Rekod
12. Borang Penilaian Semula Rekod Terbitan dan Bahan Bercetak
13. Borang Pelantikan Pendaftar Rahsia
14. Borang Pemuliharaan Rekod
15. Slip Pengganti & Slip Pengiring (Pinjaman Fail)
16. Slip Pengganti (Salinan Fail Induk dan Lampiran)
17. Senarai Semak Lawatan Penyelarasan Pengurusan Rekod Kendiri
18. Label Fail Pentadbiran
19. Label Fail Peribadi Pelajar
20. Label Fail Peribadi Staf
21. Daftar Rekod Kualiti Keluar (RQK)
22. Daftar Rekod Kualiti Masuk (RQM)
23. Borang Perlantikan Pegawai Pengelas 2B
24. Senarai Pemindahan Jabatan Arkib Universiti / Unit Arkib UiTM Cawangan   
25. Borang Penyerahan Rekod Terbitan dan Bahan Bercetak

 

Arkib Negara Malaysia Muat Turun
1. Borang Pelantikan Pegawai Rekod Jabatan (PRJ) SKL 8
2. Borang Pelantikan Pembantu Tadbir Rekod Jabatan (PTRJ) SKL 8
3. Borang Penentusahan Pemusnahan Rekod Awam (Borang 12)
4. Borang Penentusahan Pemusnahan Rekod Kewangan dan Perakunan (Borang 13) 13/08

 

Pejabat Ketua Pegawai Keselamatan Kerajaan Malaysia (CGSO) Muat Turun
1. Borang Maklumat Pegawai Keselamatan Jabatan KPKK 6 
2. Borang Pegawai Pengelas KPKK 9
3. Borang Soalan Keselamatan KPKK 11
4. Borang Perakuan untuk ditandatangani oleh Penjawat Awam berkenaan dengan AKTA RAHSIA RASMI 1972

 

Pengurusan Rekod Jabatan (Pengurusan Rekod) Muat Turun
1. Buku Klasifikasi Perkara
2. Garis Panduan Pengurusan Dokumen Terperingkat
3. Dasar Pengurusan Rekod UiTM